Normal_hersenen_8777

Onderzoek van het Amerikaanse Rhode Island Hospital wijst uit dat kinderen die een hersenschudding of ander letsel aan hun hoofd oplopen, vaker te maken krijgen met een depressie, zo meldt Nu.

Gegevens van bijna 82.000 kinderen en tieners van jonger dan 18 jaar werden door de onderzoekers gebruikt voor het onderzoek. Ruim 2.000 ouders gaven aan dat hun kind een keer een hersenschudding of hersenletsel had opgelopen. Bij 3.100 kinderen was een depressie vastgesteld.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat bij kinderen die een keer letsel aan hun hoofd hadden opgelopen, vier maal vaker een depressie voorkwam dan bij kinderen die geen hersenletsel hadden gehad. Van de kinderen met hoofdletsel kreeg 15 procent te maken met een depressie.

Ook namen de onderzoekers overige risicofactoren mee in het onderzoek, zoals gezinsinkomen en de gezondheid van hun moeder. Na correctie van deze factoren, bleken kinderen die ooit hoofdletsel hadden gehad twee keer zo vaak met een depressie te te maken hebben gehad.

Toch is er ook kritiek op het onderzoek. Zo zijn hersenschuddingen en hersenletsel op één hoop gegooid. Het blijft dus onduidelijk of er net zo vaak depressies voorkomen bij kinderen die een lichte hersenschudding oplopen als kinderen die zwaarder hersenletsel oplopen. Bovendien is niet onderzocht wat eerder plaatsvond, het hersenletsel of de depressieve symptomen.

Een mogelijke oorzaak van het verband is dat hersenletsel leidt tot een depressie omdat het een verandering in de hersenstructuur veroorzaakt of dat het kinderen hindert in het functioneren. Het is echter ook mogelijk dat depressieve kinderen vaker een ongeluk krijgen omdat ze zich minder goed kunnen concentreren of zich minder bewust zijn van hun omgeving.

De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd tijdens een conferentie van de American Academy of Pediatrics.

© Nationale Zorggids