Normal_pillen_medicatie_medicijnen

Van alle vergiftigingen waarmee mensen zich vorig jaar hebben gemeld bij de arts of het ziekenhuis, is de helft veroorzaakt door het innemen van te veel geneesmiddelen zoals pijnstillers of kalmerende middelen. In 2012 werd dit 25.942 keer gemeld. Dit staat in het Jaaroverzicht 2012 van  het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

Vaak gaat het om vrij verkrijgbare pijnstillers, zoals paracetamol of ibuprofen, die doelbewust zijn ingenomen als zelfmoordpoging.

Opvallend is het aantal meldingen van mensen die per ongeluk vloeistof voor rookmachines hadden opgedronken. In 2012 gebeurde dit bij acht mensen. In de zes jaren daarvoor waren er in totaal maar vier meldingen. Deze rookvloeistof kan een hele hoge concentratie van het zeer giftige diethyleenglycol bevatten. Als iemand dat drinkt, kan het ernstige nierschade en neurologische klachten veroorzaken. Het NVIC heeft dit gemeld bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

In Nederland hoeven acute vergiftigingen niet centraal geregistreerd te worden. Alleen vergiftigingen waarbij artsen en andere hulpverleners advies nodig hebben, worden bij het NVIC gemeld.

© Nationale Zorggids