Normal_insomnia-verward_bang_verdrieting_bezorgd

Bij patiënten die lijden aan slapeloosheid is een opvallend lage activiteit ontdekt in de kop van het hersengebied nucleus caudatus. Hierdoor zijn hun hersenen slechter in staat om prikkels te dempen, zoals opkomende gedachten of geluiden uit de omgeving. Onderzoekers denken hiermee een verklaring te hebben gevonden voor de constante staat van paraatheid waarin slapelozen lijken te verkeren. Dat meldt de Volkskrant.

Onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut bestudeerden patiënten met chronische slapeloosheid. Een deel van hen kreeg een behandeling zonder medicijnen, zoals bijvoorbeeld een combinatie van lichttherapie, gedragstherapie en slaapadviezen. Zelfs wanneer de patiënten na een paar weken wat beter sliepen, bleef de hersenactiviteit in hun nucleus caudatus laag.

Een controlegroep van goed slapende personen kreeg elektroden op het hoofd, waarmee hersengolven werden gemeten. Door middel van zachte piepjes werd hun slaappatroon verstoord, dat hierdoor ging lijken op het slaappatroon van slapelozen. Bij deze goed slapende proefpersonen bleek de activiteit in de nucleus caudatus zich juist wel te herstellen.

Volgens Diederick Stoffers van het Nederlands Herseninstituut suggereren de uitkomsten van het onderzoek dat slapelozen altijd kampen met een verminderde activiteit in de nucleus caudatus, en dat dit een risicofactor is voor het ontwikkelen van klachten. 'Een betere behandeling is nog ver weg, maar dit inzicht is wel een eerste aanknopingspunt.'

Ongeveer een op de tien Nederlanders lijdt aan slapeloosheid, maar het is nog onduidelijk wat er mis gaat in hun hersenen. Voor het onderzoek werden overigens slapelozen geselecteerd die niet lijden aan een depressie of pijnklachten.

© Nationale Zorggids