Normal_hart_gezondheid_zorg

Als een zorgverlener op afstand toezicht houdt op een patiënt, telemonitoring, heeft dat een gunstig effect op diens gevoelens van angst en depressie. In de praktijk verloopt het invoeren van telemonitoring echter moeizaam, concludeert promovenda Josiane Boyne van de Universiteit van Maastricht. Dit meldt Artsennet.

Uit het onderzoek van Boyne blijkt dat toezicht op afstand veel voordelen heeft voor patiënten met hartfalen. De lichaamsfuncties van de patiënt worden op afstand gecontroleerd door zorgverleners. Daarnaast krijgen de patiënten educatie over hun aandoening waardoor de ziektespecifieke kennis en zelfzorg bij patiënten toeneemt. De beter geïnformeerde patiënt is niet alleen maar afhankelijk van de zorgverlener maar kan zelf ook zijn gezondheid bewaken en invloed uitoefenen op zijn zorggebruik. Dit blijkt angstgevoelens en depressie bij de patiënten te verminderen.

De invoering van telemonitoring gaat in de praktijk nog niet altijd even soepel. Boyne constateerde dat sommige zorgprofessionals te hoge verwachtingen hebben van telemonitoring. Ze houden er vervolgens te weinig rekening mee dat eerst ervaring opgedaan moet worden met het systeem voordat de voordelen echt zichtbaar worden. Voor zowel patiënten als zorgverleners zorgde onbekendheid met begeleiding op afstand nogal eens voor problemen. Toch lijkt het systeem te leiden tot minder ziekenhuisopnamen, vooral bij mensen die minder dan anderhalf jaar last hebben van hartklachten. Een vervolgstudie moet dit nog wel wel bevestigen.

© Nationale Zorggids