Normal_meditatie_lotus_mindfulness

Elke dag een half uur mediteren kan de symptomen van een depressie of angststoornis verminderen. Zolang de klachten niet ernstig zijn werkt meditatie even goed als het slikken van antidepressiva, zeggen onderzoekers van de John Hopkins University in Baltimore. Dit meldt Gezondheidsnet.

“Er zijn veel mensen die mediteren maar het wordt nooit als medische therapie gebruikt,” stelt onderzoeksleider Madhav Goyal. “Ons onderzoek laat echter zien dat meditatie net zo goed bepaalde spannings- en depressieve klachten kan verminderen als antidepressiva. Dit geldt niet voor mensen met ernstige klachten.”

De onderzoekers bestudeerden verschillende studies naar het effect van meditatie. Daarbij evalueerden zij in welke mate de klachten veranderden door het mediteren. De onderzoeksgroep bestond uit ruim 3500 mensen met verschillende aandoeningen als slapeloosheid en fibromyalgie.

Meditatie volgens het mindfulness principe leek in dit onderzoek het meeste effect te hebben. De wetenschappers vonden dat klachten als spanning, pijn en depressie verminderden na een meditatieprogramma van acht weken. Ook het stressniveau en de kwaliteit van leven leken iets beter na het programma. Een half jaar na het programma waren de verbeteringen nog steeds zichtbaar.

“Veel mensen denken dat meditatie gelijk staat aan zitten en niets doen,” zegt Goyal, “maar dat is niet het geval. Meditatie is een actieve training van de geest om het bewustzijn te vergroten.” Volgens de onderzoekers is vervolgonderzoek nodig om te bepalen bij welke klachten meditatie het meeste effect heeft.

© Nationale Zorggids