Normal_depressie_verdrietig_ongelukkig

Na een diagnose van kanker blijken partners van patiënten vaker naar hun huisarts te gaan dan daarvoor. Zij komen vooral vanwege lichamelijke of psychosociale klachten, zo blijkt uit onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL.

Een diagnose kanker raakt niet alleen patiënten maar ook familie en vrienden. De onderzoekers keken naar het huisartsbezoek van de partners van patiënten in de periode van zes maanden voor tot twee jaar na de diagnose kanker. In die periode bezochten de partners frequenter hun huisarts dan daarvoor. Bij borst-, prostaat- en darmkanker ging de partner respectievelijk 31, 26 en 19 procent vaker naar de huisarts.

Vaak melden mensen zich bij de huisarts omdat hij of zij problemen heeft met de ziekte van de partner, maar ook lichamelijke klachten kunnen een reden zijn, zoals slaapproblemen, pijn, of zorg voor al bestaande chronische aandoeningen zoals diabetes. Uit eerder onderzoek is al bekend dat partners van patiënten met darm- en longkanker vaker worden opgenomen in het ziekenhuis, vooral vanwege psychiatrische problemen.

Opvallend is dat partners pas een half jaar na de diagnose vaker bij de huisarts komen. In de periode rondom de diagnose is die toename niet te zien. Volgens programmaleider Joke Korevaar van het NIVEL is het belangrijk dat huisartsen in de periode vlak na de diagnose kanker ook aandacht hebben voor de partner. 'Wanneer de huisarts uitlegt dat de diagnose kanker ook consequenties kan hebben voor de gezondheid van de partner, maakt dit het voor de partner makkelijker om problemen aan de huisarts voor te leggen', aldus Korevaar.

© Nationale Zorggids