Normal_depressief

Jeugdpsychiatrisch centrum Accare heeft een online zelfhulpprogramma ontwikkeld voor jongeren. Het programma heet 'Leer jezelf door een roze bril te bekijken' en is bedoeld voor jongeren met een negatief zelfbeeld. Dat meldt GGZnieuws.

Met het zelfhulpprogramma leren jongeren omgaan met fouten en negatieve gedachten en wordt hun aandacht gevestigd op hun goede eigenschappen. Zo krijgen jongeren een realistischer beeld van zichzelf en staan ze optimistischer in het leven. Het programma is gebaseerd op positieve psychologie, een stroming binnen de psychologie die de nadruk legt op positieve ervaringen en eigenschappen in plaats van op eventuele problemen.

Het programma 'Leer jezelf door een roze bril te bekijken' is te vinden op 99gram.nl, de website voor jongeren van Accare. Het programma duurt zes weken met elke dag een opdracht die ongeveer tien minuten kost. Jongeren kunnen deze opdrachten zelfstandig maken maar ook een deskundige om hulp vragen.

© Nationale Zorggids