Normal_schizophrenia_pet_scan_wiki_-c_

Nederlanders van Marokkaanse afkomst lijken een grotere kans te hebben om te worden behandeld voor schizofrenie terwijl ze die ziekte niet hebben. Dat blijkt uit een onderzoek waarop psychiater Tekleh Zandi deze week promoveert aan de Universiteit van Amsterdam, zo meldt de Volkskrant.

Migranten krijgen vaker de diagnose schizofrenie dan autochtone Nederlanders. Mensen met een Marokkaanse achtergrond krijgen deze diagnose zelfs vier à vijf keer vaker. Volgens Zandi gaat het om verkeerde diagnoses. Als rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond blijken Nederlanders van Marokkaanse komaf geen verhoogd risico te hebben op de ziekte.

Op vragenlijsten blijken Marokkanen het horen van stemmen vaker aan te vinken dan Nederlanders. Wanneer er wordt doorgevraagd blijkt het om andere stemmen te gaan dan die voorkomen bij schizofrenie. Zandi ontwikkelde daarom een cultuursensitieve vragenlijst om tot een betere diagnose te komen.

© Nationale Zorggids