Normal_doof_gebarentaal_speciaal_onderwijs

De term 'ernstige spraak- en taalmoeilijkheden' (ESM) wordt officieel vervangen door de term 'taalontwikkelingsstoornis' (TOS). Dit is samen met de cliëntenorganisaties besloten door Kentalis, Siméa, SIAC en de FENAC, zo meldt Kentalis.

Om bekendheid te geven aan de naamsverandering is Kentalis een campagne gestart. De wijziging wordt gesteund door andere organisaties die zich bezighouden met dienstverlening aan doven, slechthorenden en mensen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden. 'Met de nieuwe naamgeving doen we beter recht aan de problematiek van mensen met een taalontwikkelingsstoornis', zegt Harry Knoors, directeur van de Kentalis Academie. 'Bovendien is het een term waarmee we meer herkenning en erkenning kunnen realiseren.'

Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) zijn relatief onbekend in de samenleving, terwijl vijf procent van de bevolking te maken heeft met TOS. In de hersenen van mensen met TOS lopen de verbindingen tussen hersengebieden anders, waardoor taal minder goed wordt verwerkt. Iemand met TOS heeft bijvoorbeeld moeite met het onthouden en leren van woorden of klanken.

Een taalontwikkelingsstoornis is een onzichtbare beperking wat soms kan leiden tot onbegrip. Van iemand die anders praat of moeite heeft om dingen te begrijpen wordt vaak gedacht dat diegene een verstandelijke beperking heeft. Daarbij is een taalontwikkelingsstoornis moeilijk uit te leggen. TOS wordt vaak verward met dyslexie, stotteren, een algemene taalachterstand of autisme.

© Nationale Zorggids