Normal_normal_slachtoffer_mishandeling_vrouw_denken_ziek

(Novum) - Adviezen die GGZ-psychiaters uitbrengen over vreemdelingen met psychiatrische problemen worden niet serieus genomen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De adviezen worden simpelweg genegeerd, schrijft Trouw zaterdag.

In een brief aan de Tweede Kamer, in bezit van de krant, doen twee psychiaters namens hun collega's hun beklag. "Wij ervaren dat de informatie die wij verstrekken niet serieus wordt genomen en wordt afgedaan als speculatief", schrijven zij.

In het televisieprogramma Brandpunt, dat zondag wordt uitgezonden, geeft een van de twee volgens de krant een toelichting. Cees Laban wijst erop dat in 2012 negenhonderd keer is geadviseerd dat het terugsturen van een vreemdeling alleen mogelijk is onder begeleiding van een verpleegkundige. "Dat advies is in twaalf gevallen gevolgd."

Het is de vraag wat er in de andere gevallen is gebeurd. Vreemdelingen met psychiatrische problemen die toch niet worden uitgezet belanden vaak in de illegaliteit en daar worden ze niet behandeld. Ze vormen dan een gevaar voor zichzelf en voor anderen.

Als deze vreemdelingen wel worden uitgezet is niet meer te achterhalen hoe het met hen gaat. "We proberen dossiers over te dragen, maar dat is nog nooit gelukt", zegt Laban.

De IND zou er te gemakkelijk vanuit gaan dat asielzoekers in eigen land kunnen worden behandeld. "De feiten zijn dat er ernstig zieke mensen worden uitgezet, hoewel we weten dat er ter plekke geen behandelmogelijkheden zijn."

De vreemdelingen die de psychiaters behandelen hebben vaak traumatische ervaringen gehad in hun land van herkomst. "Wij achten het regelmatig onmogelijk dat deze patiënten succesvol kunnen worden behandeld in een omgeving die door hen als zeer bedreigend en onveilig wordt beleefd", schrijven de psychiaters aan de Kamer.