Normal_bullseye_lyme_disease_rash

In het afgelopen half jaar hebben zeker 5 mensen die aan de ziekte van Lyme leden zelfmoord gepleegd. De patiënten gaven als reden voor hun zelfdoding de ondraagelijkheid van hun ziekte en het onhoudbare lijden dat ze ondergingen. De Tweede Kamer discusseert in de week van 21 april hoe de ziekte van Lyme beter gediagnosticeerd en behandeld kan worden. Dit meldt de Volkskrant. 

"Artsen herkennen de verschijnselen vaak niet goed, testen zijn onbetrouwbaar en in ons land is meestal geen zicht op goede behandeling," aldus een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (NVLP). De zelfdodingen zijn, aldus NVLP-bestuurslid Miranka Mud, dan ook vaak het directe gevolg van verkeerd handelen. Het probleem wordt veroorzaakt door “jaren geleden gemiste diagnoses en daardoor te laat gestarte behandelingen”. 
 
De ziekte van Lyme kan onder anderen worden veroorzaakt door de beet van een teek. De Borrelia-bacterie voorzaakt een acute infectieziekte die kan leiden tot problemen met onder meer het zenuwstelsel, de hersenen, spieren en gewrichten, het hart en psychiatrische klachten. De ziekte heeft vaak een lange nasleep. 
 
“Veel patiënten gaan nu op eigen kosten voor behandeling naar het buitenland, maar niet iedereen kan dat betalen,” aldus Mud. Om aandacht voor het probleem te vragen heeft een van de overleden lymepatiënten voor haar dood een brief geschreven aan de Tweede Kamer. De gaat in de week van 21 april vergaderen over het probleem. Het burgerinitiatief van de NVLP komt ook aan bod. Daarnaast gaat de NVLP een pleidooi houden voor betere diagnose en een betere behandeling van de ziekte van Lyme. 
 
© Nationale Zorggids