Normal_teamwork_personeel_werk_samenwerking_team

De eigen kracht, sociale contacten en voldoende inkomen zijn volgens ggz-cliënten de belangrijkste voorwaarden om controle te houden op het eigen leven. Ook een goede relatie met de hulpverlener blijkt voor velen cruciaal. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de meldactie 'Baas in eigen leven' die in het kader van de Week van de Psychiatrie werd georganiseerd door Landelijk Platform GGz (LPGGz).

Op de meldactie kwamen 446 reacties van cliënten. Veel van hen noemen het belang van sociale contacten en het hebben van betaald werk. Veel cliënten geven aan dat ze een partner missen en/of andere sociale relaties. Werk, en dan met name betaald werk, wordt vaak genoemd als noodzakelijke voorwaarde om de kwaliteit van leven te vergroten.

Het beeld dat op basis van de meldactie naar voren komt is dat cliënten net als ieder ander volop sociaal en maatschappelijk willen kunnen participeren in de samenleving. Het LPGGz stelt dat hiervoor netwerken van zorg en welzijn nodig zijn, waarin zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en maatschappelijke voorzieningen met elkaar samenwerken.

© Nationale Zorggids