Logo_puntp

Persoonlijkheidsstoornissen kunnen een negatief effect hebben op de behandeling van depressie. Daarom is het belangrijk om als behandelaar op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van dit soort stoornissen. Dat blijkt uit een onderzoek van psychiaters van het PuntP, onderdeel van Arkin.

Depressie wordt vaak als zelfstandige stoornis behandeld, terwijl zo'n twee derde van de cliënten met depressie ook kampt met een persoonlijkheidsstoornis. In een meta-analyse wordt door psychiaters S. Kool en J. Dekker aangetoond dat de kans op een succesvolle behandeling van depressie de helft lager wordt als niet ook de onderliggende persoonlijkheidsstoornis wordt aangepakt. Patiënten zullen vroeg of laat weer terugvallen in het behandeltraject als alleen de depressie wordt behandeld.

Dit nieuwe  inzicht is niet alleen van belang voor de behandeling van patiënten, maar ook voor de kosten van de behandeling. Met het tijdig signaleren van een tweede stoornis kan er veel worden bespaard op zorgkosten voor de behandeling van depressie.

Daarnaast levert het onderzoek nieuw inzicht op over de zogenaamde 'treatment resistance', de weerstand tegen behandeling die mensen met depressie vaak hebben. Iemands persoonlijkheid speelt daarbij een rol. Simone Kool, een van de onderzoekers en psychiater bij PuntP: 'Nu we meer weten over het verband tussen  depressie en persoonlijkheidsstoornissen kunnen we betere behandelingsmethoden gebruiken en ontwikkelen. Monotherapie, enkelvoudige behandeling, is niet voldoende voor deze patiënten; er zullen verschillende manieren van behandelen  ingezet moeten worden, bijvoorbeeld een combinatie van medicatie en psychotherapie. Ook intensievere behandeling zoals dagbehandeling behoort tot de mogelijkheden.'

De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in Journal of Personality Disorders. Het onderzoek vond plaats bij Arkin door de Depressie Research Group en bij de Engelse en Nieuw Zeelandse onderzoeksgroepen. Het gaat om het grootste systematische review van onderzoek naar de impact van een persoonlijkheidsstoornis op depressie. Bijna 80 eerdere onderzoeken zijn onder de loep genomen.

PuntP behandelt kinderen, jongeren en volwassenen met complexe psychische klachten op het gebied van angst-, bipolaire stoornis en depressie. PuntP verleent deze psychiatrische zorg, eventueel in combinatie met verslavingszorg en andere specialismen van Arkin.

© Nationale Zorggids