Normal_isoleercel_dwangverpleging

De kans dat een psychiatrische patiënt tijdens een opname gesepareerd wordt, is sinds 2008 met 50 procent afgenomen. In 2012 stond het percentage patiënten dat voor een bepaalde tijd in een isoleercel verbleef op 6,5 procent. Dat blijkt uit het rapport 'Zes jaar Argus', dat de stand van zaken weergeeft voor wat betreft vrijheidsbeperkende interventies. Dat meldt GGZ Nederland.

Uit het rapport blijkt verder dat de separaties ook steeds minder lang duren. In de meeste instellingen ging de vermindering van het aantal separaties gepaard met een afname in de overige interventies, waaronder dwangmedicatie. Hieruit volgt dat er dus niet vaker andere vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn naarmate patiënten minder vaak en minder lang geïsoleerd worden.

In 2004 formuleerde GGZ Nederland de ambitie om het aantal separaties in de psychiatrische zorg jaarlijks met 10 procent te verminderen. Het Argus-rapport laat zien dat dit gelukt is. De meeste instellingen die in een eerder stadium dwangreductie wisten te bereiken, hebben deze ook weten vast te houden.

© Nationale Zorggids