Normal_gezin

Psychische problematiek bij ouders of kinderen heeft vaak impact op het hele gezin. Om deze problemen integraal te kunnen aanpakken start de GGZ Eindhoven met een speciale Gezinspoli. Dat meldt GGzE in een persbericht.

De Gezinspoli is ingericht om specialistische hulp te bieden vanuit één plan. Als in een gezin een of meer gezinsleden last hebben van psychische problemen waarbij verschillende hulpverleners betrokken zijn, kan het beter zijn als er samenhang is in de begeleiding en behandeling van individuele gezinsleden. De Gezinspoli biedt vanaf nu hulp aan deze gezinnen en hun hulpverleners.

De poli richt zich op het maken van een zogenoemd 'gezinsplan', waarin niet alleen aandacht is voor diagnose en behandeling, maar ook het gezinsleven centraal wordt gesteld. Door dit plan zijn de hulpverleners op de hoogte van elkaars aanwezigheid, doelen, aanpak, resultaten een tijdspad. Het gezin bepaalt zelf hoe en hoe intensief de hulp wordt ingezet.

Daarnaast biedt de poli snelle onafhankelijke consultatie aan verwijzers en hulpverleners. In alle gevallen zorgt de Gezinspoli voor de afstemming van de verschillende activiteiten en de verbinding binnen het gezin. De Gezinspoli is een coproductie van GGzE Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, GGzE Volwassenenzorg, Combinatie Jeugdzorg en Regionaal Centrum OPSY.

Voor meer informatie of voor aanmeldingen kan contact opgenomen worden met de Gezinspoli: (040) 261 35 50. Informatie kan ook worden gevonden via www.gezinspoli.nl.

© Nationale Zorggids