Normal_zwerver2

Volwassen daklozen in Rotterdam hebben een sterk verminderde levensverwachting. Vooral vrouwen en jongeren zonder woonruimte hebben een grote oversterfte: zij overlijden veel eerder dan gemiddeld. Dat schrijven Wilma Nusselder en collega’s van het Erasmus MC en GGD Rotterdam in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

Een groep volwassen daklozen die in 2001 gebruik maakte van de daklozenopvang in Rotterdam werden gedurende 10 jaar gevolgd door de auteurs. Zij onderzochten het verband tussen sterfte en leeftijd, geslacht en soort daklozenopvang. De cijfers werden vergeleken met die van de algemene bevolking. Uit het onderzoek komt naar voren dat de sterfte onder daklozen in Rotterdam 3,5 keer hoger ligt dan onder hun niet-dakloze stadsgenoten. De oversterfte bleek het hoogst voor dakloze vrouwen en jongeren. 'De levensverwachting van dakloze 30-jarige mannen was 11 jaar korter en van 30-jarige vrouwen 16 jaar korter dan van niet-dakloze Rotterdammers', aldus Nusselder.

Daklozen hebben een substantieel slechtere gezondheid dan de algemene bevolking. Eerdere studies over daklozen rapporteren hoge aantallen psychiatrische stoornissen en misbruik van verdovende middelen. Dakloosheid blijkt een onafhankelijke risicofactor voor sterfte door specifieke oorzaken, waaronder drugs-gerelateerde aandoeningen, hart- en vaatziekten, en aandoeningen van de luchtwegen.

© Nationale Zorggids