Normal_copyright_stockfreeimages_huiswerk_studie_lezen_leren_leerling

Van de meeste zorgverzekeraars is het zorginkoopbeleid GGZ voor 2015 beschikbaar. Het contracteerproces met de grotere zorgaanbieders is inmiddels in gang gezet en op korte termijn zullen ook kleinere aanbieders en vrijgevestigden digitaal aan dit proces kunnen deelnemen. Dat meldt het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Het NIP heeft een overzicht gemaakt van de inkoopeisen en deadlines die door de verschillende verzekeraars worden gehanteerd voor 2015. Iedere zorgverzekeraar hanteert een eigen strategie en koers met betrekking tot het zorginkoopbeleid. Het NIP raadt zorgaanbieders aan om op zeer korte termijn meer informatie te verkrijgen over contracteervoorwaarden en deadlines die zorgverzekeraars stellen. Nieuwe aanbieders die nog mee willen doen in de contractering voor 2015  moeten zich op dit moment namelijk al aanmelden bij verzekeraars.

In het themadossier Zorgstelsel op de website van het NIP zijn de inkoopbeleidsstukken per zorgverzekeraar verzameld. Ook komt er een overzicht beschikbaar waarin de kernpunten voor het contracteerproces per zorgverzekeraar worden weergegeven.

© Nationale Zorggids