Normal_normal_kinderen_taal_peuters

Kentalis start 1 september met nieuwe behandelgroepen voor peuters, kleuters en kinderen in Rijswijk. De groepen zijn voor kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben en daardoor moeite hebben met praten of het leren van taal. De nieuwe locatie is gevestigd in het gebouw van de cluster 2 school De Voorde.

Met de start van de groepen speelt Kentalis in Rijswijk in op de vraag vanuit de regio naar zowel vroegbehandeling als naschoolse groepsbehandeling. Er starten twee groepen vroegbehandeling voor kinderen van twee tot en met vier jaar met taalproblemen. In groepen van maximaal zeven kinderen leren de kinderen op een speelse manier beter communiceren, omgaan met anderen en het uiten van gevoelens. Zo kan het kind zich optimaal ontwikkelen en een goede start maken bij de peuterspeelzaal of op school. Afhankelijk van de ernst van het spraak-/taalprobleem, komt het kind twee of vier dagen in de week naar de groep. De behandeling duurt meestal negen maanden.

Naast de twee groepen vroegbehandeling gaat er één groep naschoolse groepsbehandeling op
maandag, dinsdag en donderdag van start voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Deze kinderen hebben moeite met horen of communiceren en daardoor ook sociaal-emotionele problemen. Het kind komt na schooltijd naar de groep (gemiddeld zeven kinderen) en leert hoe hij zich beter kan redden in de omgang met anderen. Deze behandeling duurt over het algemeen een jaar.

Voor de naschoolse groepsbehandeling wil Kentalis samenwerken met de scholen in Rijswijk. De behandeling kan een goede aanvulling zijn voor kinderen met ernstige taalproblemen die het regulier onderwijs volgen. Bij zowel vroegbehandeling als naschoolse groepsbehandeling worden de ouders betrokken. Zij krijgen handvatten voor een (nog) beter contact met hun kind.

© Nationale Zorggids