Normal_edith_schippers_2__2_
Minister Schippers (VWS) heeft besloten om de orthopedagoog-generalist (OG) toe te voegen aan de lijst van hoofdbehandelaren in de (generalistische basis) GGZ-zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de betreffende regelgeving aanpassen. De regels gelden voor 2015. Dit meldt de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). 
 
Schippers stuurde woensdag een brief hierover naar de NVO en de Tweede Kamer. De NVO had de minister gevraagd om deze wijziging. De vereniging vreesde voor de continuïteit en kwaliteit van de zorg voor kind, jeugd en voor (jong)volwassenen indien de OG geen hoofdbehandelaar kan blijven. De orthopedagoog-generalist is een hoogopgeleide (post-master) professional met specifieke expertise op het gebied van kind en jeugd en (jong)volwassenen in een persoonlijke afhankelijkheidsrelatie. Met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus en de overheveling van de jeugdzorg per 1 januari 2015 blijft de zorg die de orthopedagoog-generalist levert noodzakelijk. Door veel gemeenten en zorgverzekeraars wordt er op dit moment bij de inkoop van zorg echter vooral gekeken naar een BIG-registratie, waardoor de orthopedagoog-generalist uitgesloten wordt. 
 
De NVO gaat nu samen met het ministerie van VWS deze wijziging richting de zorgverzekeraars communiceren. De minister schrijft ten slotte ook nog in de brief dat zij verwacht eind 2014 uitsluitsel te kunnen geven over opname in de Wet BIG voor het beroep orthopedagoog-generalist. Schippers meldt in de brief tevens dat de Kinder- en Jeugd psychologen (K&J NIP) hoofdbehandelaar kunnen blijven in de GGZ onder de Zvw. 
 
© Nationale Zorggids