Normal_leerling_basisschool_schrijven_kind

Specialisten van het voormalig Steunpunt Autisme Noord-Holland gaan zelfstandig verder. Zij vreesden te verdwijnen door de invoering van het passend onderwijs. Door samen te werken met de Opvoedpoli Noord-Holland Noord kan de hulp aan autistische kinderen echter voort blijven bestaan. Dit meldt het Noord-Hollands Dagblad.

Om ook in het passend onderwijs de steun te kunnen bieden die ze voorheen al boden gaan de deskundigen dus zelfstandig verder, in samenwerking met de Opvoedpoli. Door de krachten te bundelen, komt de begeleiding van kinderen met autisme op één lijn, aldus autisme-expert Jan Odolphi van het steunpunt. "Zoals de dingen op school gebeuren, zullen ze thuis ook zijn. De kinderen met autisme blijven steeds contact hebben met dezelfde mensen, iets wat van wezenlijk belang is bij deze groep." Directeur van de Opvoedpoli, Henry ten Hoeve, ziet de samenwerking als het slaan van een brug tussen onderwijs en ambulante zorg.
 
De specialisten ondersteunen niet alleen leerlingen, ze zijn er ook voor leerkrachten met een autistisch kind in de klas. Odolphi: "Leerkrachten weten heel veel, maar je kunt niet de verwachting hebben dat ze alles weten op dit gebied." De leerlingen, en andere zorgleerlingen, worden in het passend onderwijs veelal op de reguliere scholen onderwezen in plaats van de speciale scholen. Odolphi ziet hier de voordelen van in. “Er kan op dit moment sneller en adequater gehandeld worden dan voorheen. Je hoeft geen ’stempeltje’ autisme meer te hebben, om de zorg toe te kennen. Eerst waren we gebonden aan zogeheten clusters en tegenwoordig niet meer. De enige vragen zijn nu nog: hoe hoog is het bedrag dat scholen voor deze kinderen inzetten en hoeveel uren kunnen we eraan besteden?”
 
© Nationale Zorggids