Normal_massage

Mensen die roken hebben drie keer zo veel kans kans om een chronische lage rugpijn te ontwikkelen dan niet-rokers. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek aan de Northwestern University Feinberg School of Medicine in Chicago, zo meldt Gezondheidsnet.

De onderzoekers hebben een verband aangetoond tussen roken, chronische pijn en het hersengedeelte dat betrokken is bij beloning en verslaving. 'Roken heeft invloed op de hersenen', zegt onderzoeker Bogdan Petre. 'Het verandert de manier waarop de hersenen reageren op rugpijn en het lijkt erop dat rokers minder veerkrachtig zijn bij een periode van pijn.'

Aan het onderzoek namen 160 volwassenen deel die voor het eerst last hadden van rugpijn. Over een periode van vijf jaar werden deze personen gevolgd in hun pijnklachten en kregen zij vijf keer een MRI-scan. Daarnaast werden gegevens bijgehouden over rookgedrag en andere zaken die de gezondheid beïnvloeden. De onderzoekers bestudeerden ook 35 gezonde personen en 32 personen met chronische rugpijn.

Op de MRI-scans werd gekeken naar de hersengebieden die betrokken zijn bij verslaving en gemotiveerd leren. De sterkte van de verbinding tussen de twee hersengebieden bepaalt volgens de onderzoekers onder andere wie er een chronische pijnpatiënt wordt. Petre: 'Het hersencircuit was heel sterk en actief in de hersenen van rokers', legt Petre uit. Bij de deelnemers die stopten met roken tijdens het onderzoek nam de activiteit tussen de hersengebieden af, waarmee de vatbaarheid voor chronische pijn ook bleek af te nemen.

© Nationale Zorggids