Normal_therapie

In een uitzending van het televisieprogramma Altijd Wat van de NCRV zal aandacht worden besteed aan de problemen die door vrijgevestigde psychologen worden ervaren als gevolg van de verlaging van de zogenoemde omzetplafonds. Aan het programma wordt meegewerkt door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Een omzetplafond is het maximum budget die behandelaars krijgen toegewezen door zorgverzekeraars om te besteden in een kalenderjaar. Het NIP ontvangt veel klachten van leden over het omzetplafond voor zowel dit jaar als voor het nieuwe contracteerjaar 2015. Psychologen melden dat halverwege het contracteerjaar 2014 het omzetplafond plotseling naar beneden is bijgesteld, waardoor ze in sommige gevallen cliënten moeten weigeren.

Ook voor volgend jaar dreigen de omzetplafonds te worden bijgesteld, wat vooral te maken heeft met de overheveling van de minderjarige cliënten naar de Jeugdwet. Psychologen die problemen ervaren doordat hun omzetplafond is bijgesteld en hun verhaal willen doen op televisie, worden verzocht zich te melden bij de woordvoerder van het NIP via communicatie@psynip.nl. Dit kan tot vrijdag 21 november.

© Nationale Zorggids