Normal_kind_stoel_klas_jong3456

Coöperatie VGZ vergoedt in 2015 de psychosociale zorg voor kinderen en jeugdigen vanuit de Aanvullende Verzekering. Vanwege de invoering van de Jeugdwet besloot VGZ eerder dat zij per 2015 deze zorg niet meer zou vergoeden. Dit besluit is teruggedraaid voor alle labels onder VGZ: IZA, IZA Cura, VGZ, IZZ, Univé, UMC-U, Zekur, Bewust Verzekerd. Dit meldt het Nederlands Instituut van psychologen (NIP).

VGZ besloot eerder dit jaar dat zij geen psychosociale jeugdhulp meer zou vergoeden in 2015, na invoering van de Jeugdwet, omdat de verzekeraar dacht dat gemeenten de psychische zorg voor kinderen zouden regelen na invoering van de wet. De gedachte achter de Jeugdwet, zo schrijft VGZ, is dat 'de gemeenten alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei-, opvoedings- en psychische problemen en stoornissen integraal organiseren, vanuit de één-loket-gedachte.' 
 
Naar aanleiding van het besluit van VGZ om de psychische jeugdzorg niet meer te vergoeding, kwam echter aan het licht dat er onduidelijkheid was over de vraag of gemeenten de psychosociale zorg voor kinderen wel zouden gaan regelen in 2015. In een kamerbrief stelde minister Schippers van Volksgezondheid dat verzekeraars er ten onrechte vanuit gaan dat met de nieuwe Jeugdwet ook zorg buiten het basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) door gemeenten wordt vergoed. De kinderen worden vervolgens op basis van deze aanname van zorg uitgesloten. De Jeugdwet, zo stelt de minister, dekt echter alleen zorg uit het basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw). VGZ heeft daarom besloten om vanuit de Aanvullende Verzekering de psychosociale jeugdzorg in 2015 toch te vergoeden. VGZ schrijft in een verklaring: 'Om haar klanten niet de dupe te laten worden van de ontstane onzekerheid, blijft Coöperatie VGZ deze zorg in 2015 vergoeden vanuit de Aanvullende Verzekering.' 
 
© Nationale Zorggids