Normal_hersenen_scan

Na een stressvolle gebeurtenis communiceren sommige hersenengebieden anders met elkaar dan daarvoor. Dit is aangetoond door psycholoog Ilya Veer, die gisteren promoveerde aan de Universiteit Leiden.

Veer onderzocht het effect van stress op de hersenen. 'De maatschappij wordt steeds complexer en daarmee stressvoller. Niet iedereen kan hier goed mee omgaan. Stressgerelateerde ziekten zoals depressies komen daarom steeds meer voor. We weten nog niet waarom de ene persoon wel goed met stress kan omgaan en de andere niet. Als we hier meer over leren, kunnen we in de toekomst mogelijk kwetsbare groepen beter identificeren en stoornissen beter behandelen', aldus de psycholoog.

Met een experiment toonde hij aan dat de hersenen van mensen er anders uitzien na een stresssituatie. Hiervoor werden gezonde proefpersonen blootgesteld aan sociale stress. Veer: 'Een uur later bekeken we in een MRI-scanner hun hersenactiviteit. Hieruit bleek dat de amygdala in de nasleep van stress sterker communiceerde met bepaalde hersengebieden dan wanneer proefpersonen geen stress hadden ervaren. Het gaat hierbij om coherente signaalfluctuaties tussen hersengebieden: als het signaal omhoog gaat in het ene gebied, gebeurt dat ook in het andere gebied. De amygdala is een kleine en evolutionair oude hersenkern, die het brein alarmeert als zich een stresssituatie voordoet. Dit hersendeel bleek meer te communiceren met de hersengebieden die betrokken zijn bij emotieregulatie en het autobiografisch geheugen.’

De onderzoeker weet nog niet hoe lang deze versterkte communicatie in de hersenen aanhoudt. Hoe lang het effect van stress op de hersenen zichtbaar is, heeft mogelijk te maken met de gevoeligheid voor stressgerelateerde stoornissen.

© Nationale Zorggids