Logo_world_autism_awareness_day

Voor jonge kinderen met autisme biedt het Dr. Leo Kannerhuis een onderwijs- en zorgarrangement aan. De 'Top-behandeling' is speciaal ontwikkeld voor kinderen tussen de drie en vijf jaar, die al bij de start van het onderwijs dreigen achter te lopen door hun autisme-problematiek. Ouders worden actief betrokken bij deze behandeling. Dit meldt Vakblad Vroeg.

In samenwerking met Scholengemeenschap De Brouwerij is het arrangement ontwikkeld. Het arrangement is een behandeling die plaats vindt tijdens groeps- en individuele momenten zowel in als buiten de klas. De behandeling bestaat uit Pivotal Response Treatment (PRT), een behandelmethode die gericht is op het vergroten van de motivatie tot interactie bij onder andere kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Zowel in de klas als thuis wordt de behandeling toegepast. Ook worden technieken uit de toegepaste gedragsanalyse gebruikt om gedragsproblemen te verminderen.

Voor veel kinderen met ASS zou het moeilijk zijn om passend onderwijs te vinden, omdat de sociale en communicatie stoornissen van deze kinderen de ontwikkelingen kunnen belemmeren. Deze kinderen hebben baat bij kleinere klassen, waarbij er de mogelijkheid is om het onderwijs aan te passen aan hun behoefte. Het doel van de 'Top-behandeling' is autistische kinderen leren te functioneren in een klas. Het uiteindelijk doel is dat deze kinderen kunnen doorstromen naar het (speciaal) basisonderwijs.

Meer informatie over de 'Top-behandeling' is te vinden in de brochure en op de website van het Dr. Leo Kannerhuis.

© Nationale Zorggids