Logo_nvo

Een besluit van minister Schippers van Volksgezondheid over de aanvraag van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) om de postmaster opgeleide orthopedagoog (de orthopedagoog-generalist) op te nemen in de Wet BIG is tot op heden uitgebleven. De beroepsvereniging ontvangt voortdurend zorgelijke signalen over de problemen die ontstaan als gevolg van het ontbreken van de BIG-registratie. De NVO wijst nu in een brief aan de minister nogmaals op de noodzaak van snelle besluitvorming, zo meldt deze organisatie.

De orthopedagogen-generalisten kunnen een deel van het werk waar zij juist bij uitstek geschikt voor zijn niet meer uitvoeren of hun cliënten krijgen de zorg niet vergoed. Dit geldt met name voor de cliënten die de leeftijd van 18 jaar bereiken en de (jong)volwassenen in een persoonlijke afhankelijkheidsrelatie, zoals mensen met een verstandelijke beperking. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en effectiviteit van de zorg en brengt de keuzevrijheid van cliënten in het geding, stelt de beroepsvereniging. De NVO heeft al meerdere malen aangegeven waarom opname wenselijk, passend en noodzakelijk is, en heeft daarbij onlangs nog concrete casuïstiek aangeleverd bij het ministerie van VWS.

Medio 2014 verstuurde een groot aantal leden brieven aan de minister, waarin zij de concrete gevolgen voor hun werk en hun cliënten toelichtten. Werkgevers, hoogleraren, hoofdopleiders en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de PO-raad en Jeugdzorg Nederland ondersteunden ook de aanvraag van de NVO voor BIG-registratie.

© Nationale Zorggids