Normal_jeugd_jongeren_ggz_verward_autisme_verdrietig46

Het kabinet gaat gemeenten en sociale diensten voorstellen aanbieden waarmee zij de positie van mensen met psychische klachten kunnen verbeteren. De SP diende afgelopen week motie 156 in, geheten: 'Verzoek aan kabinet om zo snel mogelijk met voorstellen te komen voor een betere positie van mensen met psychische klachten die onder de Participatiewet vallen.' Een meerderheid stemde vandaag voor de motie. Dit meldt GGZ Nieuws. 

Tijdens de stemming van vandaag bleek dat een meerderheid van de Kamerleden de motie steunt. De SP diende de motie in omdat uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de medewerkers van de sociale diensten vrezen dat de strengere regels zullen leiden tot grotere problemen bij mensen met psychische klachten die in de bijstand zitten. Bijna de helft van het personeel van de sociale diensten gaf daarnaast aan dat ze dachten dat ze onvoldoende vaardigheden in huis hadden om adequaat met psychiatrische patiënten om te gaan. 
 
De SP diende tevens een motie in waarin het kabinet gevraagd werd gemeenten te dwingen tot het garanderen van beschutte werkplekken. Deze motie behaalde geen meerderheid. 
 
© Nationale Zorggids