Normal_nachtmerrie

Depressie en uitputting leiden tot meer nachtmerries. Onderzoekers van de Finse Universiteit in Turku vonden een verband tussen psychische gezondheid en nachtmerries. Dat meldt Gezondheidsnet.

De onderzoekers analyseerden gegevens van 14.000 Finse volwassen tussen de 25 en 74 jaar oud. Van de respondenten met een depressie, had 28 procent regelmatig een nachtmerrie en van de deelnemers met slapeloosheid 17 procent. Van de totale onderzoekspopulatie gaf 45 prcoent aan soms nachtmerries te hebben, meer dan de helft had geen nachtmerries.

“Ons onderzoek laat een duidelijk verband tien tussen het welbevinden en nachtmerries”, zegt hoofdonderzoek Nils Sandman. “Het zou kunnen dat nachtmerries vroege indicatoren zijn van het begin van depressie, daarom zouden ze wel eens nut kunnen hebben bij het stellen van een diagnose.

© Nationale Zorggids