Normal_edith_schippers_4

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft in de Tweede Kamer een breed plan van aanpak aangekondigd, dat de opvang en zorg van verwarde mensen moet verbeteren. Volgens alle betrokkenen partijen is het probleem urgent en moet worden aangepakt. Het plan moet de groei van het aantal verwarde mensen stoppen. Dat meldt de NOS. 

Door bezuinigingen in de GGZ neemt het aantal bedden in GGZ-instellingen af. Betrokkenen maken zich zorgen, zij zien dat mensen met psychiatrische problemen steeds vaker aan hun lot worden overgelaten omdat er geen plek is in de GGZ-instellingen. De bedoeling is dat mensen, voor zo ver dat kan, thuis een vorm van zorg krijgen.

Schippers zei in de Tweede Kamer dat de groep verwarde mensen toeneemt, maar zij wijt dat niet rechtstreeks aan de afbouw van het aantal bedden in de GGZ. SP en CDA willen dat de minister de afbouw stopt zolang de zorg thuis nog niet goed geregeld is, maar Schippers is dat voorlopig niet van plan. Ze wil eerst weten wat de knelpunten zijn, vooral omdat er grote regionale verschillen bestaan.

Voor de begrotingsbehandeling in september moet het plan van aanpak klaar zijn. 

© Nationale Zorggids