Normal_normal_eenzaam_depressie_ggz_pychiatrie

Huisartsen zijn de dupe van de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Doorverwijzen naar de GGZ lukt niet of is moeizaam, waardoor huisartsen steeds vaker zelf patiënten met psychische of psychiatrische problemen behandelen. Een zorgelijke ontwikkeling, vinden huisartsen. Dat blijkt uit een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), meldt de NOS. 

De LHV hield de peiling onder bijna 1900 huisartsen. Als artsen patiënten willen doorverwijzen omdat die echt specialistische zorg nodig hebben, dan lukt dat volgens de helft van de ondervraagden nauwelijks. Er zijn te lange wachtlijsten bij instellingen voor specialistische GGZ. Voor mensen met lichte psychische problemen, is de zorg wel goed geregeld. Over het algemeen behandelen de huisartsen deze patiënten zelf, zodat er niet onnodig naar specialistische instellingen verwezen wordt. De huisartsen vinden daarnaast dat de samenwerking met deze instelling beter kan. De overdracht van patiënten en de informatie-uitwisseling is bijvoorbeeld voor verbetering vatbaar.

GGZ Nederland bevestigt dat de wachttijd bij instellingen oploopt. Volgens hen komt dit omdat het aantal bedden in de GGZ door bezuinigingen is afgebouwd, maar dat de toestroom van nieuwe patiënten niet terugloopt. De verwachting was namelijk dat patiënten via onder andere wijkteams behandeld zouden worden. 

Ook in de jeugdpsychiatrie lopen wachttijden op. Kinderen staan maanden of soms wel een jaar op een wachtlijst voordat ze hulp krijgen. Sinds dit jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdpsychiatrie. Door bezuinigingen is er minder plek, met alle gevolgen van dien. Gemeenten mogen nu zelf bepalen welke wachttijden zij acceptabel vinden. Er is geen landelijke instantie die de gemeente controleert. Alleen de gemeenteraad heeft een controlerende functie. 

© Nationale Zorggids