Normal_sigaret_roken

Het Landelijk Platform Ggz (LPGGz) heeft kritiek op het Trimbosrapport 'Rookbeleid in de GGZ' van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging, onderdeel van het Trimbos instituut. Zij verbaast zich over het feit dat cliënten uit de GGZ zelf niet betrokken zijn geweest bij het rapport. Dat meldt GGZ Nieuws. 

Het Nationaal Expertisecentrum ondervroeg ruim 600 medewerkers van 61 verschillende GGZ-instellingen naar het rookbeleid. Een ruime meerderheid vindt het bieden van ondersteuning bij het stoppen met roken belangrijk, maar de helft van de ondervraagden heeft een cliënt nog nooit ondersteund. Het expertisecentrum adviseert daarom om de kennis en vaardigheden rond stoppen met rokken te verhogen.

LPGGz wil dat het ministerie van Volksgezondheid een vervolgonderzoek doet naar de ervaringen, visies en ideeën van cliënten in de GGZ, want nu zijn alleen medewerkers ondervraagd. Uit de achterban van LPGGz komen signalen dat het eenzijdig implementeren van rookbeleid al betuttelend wordt gezien.

In de GGZ is weinig aandacht voor stoppen met roken, terwijl er in de sector veel wordt gerookt en roken één van de belangrijkste doodsoorzaken is van vroegtijdige sterfte. Roken is extra slecht voor mensen in de GGZ, omdat veel medicatie wordt beïnvloed door het roken. Stoppen met roken heeft in de GGZ weinig prioriteit, omdat roken van medewerkers met hun cliënt wordt gezien als ondersteunend in het contact.

© Nationale Zorggids