Normal_pillen_fluoxetine_antidepressiva

Antidepressiva hebben een invloed op het moraliteitsbesef. Mensen die het middel gebruiken voelen meer pijn en zijn ook gevoeliger voor pijn die hij of zij bij een ander veroorzaakt. Dat concluderen onderzoekers van de University College London, meldt De Telegraaf.

De onderzoekers vonden 175 gezonde volwassen mensen bereid om elektrische schokken toe te dienen aan een ander in ruil voor geld. De 175 respondenten werden in drie groepen verdeeld. De eerste groep kreeg antidepressiva, de tweede groep een medicijn tegen Parkinson zodat het dopaminegehalte stijgt en de laatste groep kreeg een placebo.

De groep die antidepressiva slikte, was bereid om twee keer zo veel geld te betalen om pijn bij zichzelf en bij anderen te vermijden. De onderzoekers zagen bij mensen met een hoger dopaminegehalte een tegenovergesteld effect. Zij werden juist egoïstischer en gaven anderen meer pijn in ruil voor een geldbedrag.

© Nationale Zorggids