Normal_drugs_en_alcohol

Ruim een kwart miljoen Nederlanders van 15 tot 65 jaar heeft het afgelopen jaar ecstasy gebruikt. Zo’n 80 duizend deden dat afgelopen maand. Hoogopgeleiden hebben vaker ervaring met drugs dan laagopgeleiden, maar laagopgeleiden gebruiken cannabis vaker dagelijks. Dagelijks gebruik is een risicofactor voor verslaving. Dat melden CBS en het Trimbos-instituut op basis van gegevens uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2014. Dit is een onderzoek onder bijna 6 duizend Nederlanders in samenwerking met het RIVM.

Vergeleken met onderzoeken in andere EU-landen hebben veel Nederlanders ervaring met het gebruik van ecstasy. Het EU-gemiddelde in het afgelopen jaar ligt op 0,6 procent tegen 2,5 procent in Nederland, al moeten de verschillen tussen de landen voorzichtig worden geïnterpreteerd door verschillen tussen de nationale onderzoeken.
 
Voor de meeste drugs geldt dat het percentage gebruikers onder mensen die wonen in (sterk) stedelijke gebieden het hoogst is. Ook gebruiken meer mannen dan vrouwen drugs. Daarnaast blijkt dat hoger opgeleiden vaker ervaring hebben met drugs dan middelbaar- en laagopgeleiden. Zo hebben bijvoorbeeld mensen met een hbo- of universitaire opleiding ongeveer twee keer zo vaak ooit ecstasy gebruikt als lager opgeleiden. Het verschil is nog groter voor gebruik in het afgelopen jaar: 4,5 procent van de hoogopgeleiden tegen 1,1 procent van de laagopgeleiden.
 
Ook met cannabis hebben hogeropgeleiden (32,0 procent) meer ervaring dan laagopgeleiden (16,7 procent), maar voor recentelijk gebruik vallen de verschillen weg. Dagelijks gebruik, een risicofactor voor verslaving, komt juist het meest voor onder laagopgeleiden.
 
© Nationale Zorggids