Normal_hersenscan534

Een internationale groep wetenschappers, waaronder onderzoekers van het Onderzoeksinstituut Brainclinics en Universiteit Utrecht, hebben ontdekt dat hersenactiviteit kan helpen voorspellen of iemand baat heeft bij verschillende veelgebruikte antidepressieve behandelingen. Ook hebben de onderzoekers duidelijke kwalitatieve man-vrouw verschillen in hersenactiviteit gevonden. Dit heeft gevolgen voor het voorspellen van de respons op antidepressiva. Dit meldt Onderzoeksinstituut Brainclinics. 

Aan het iSPOT-D onderzoek (international Study to Predict Optimized Treatment in Depression) deden 1008 patiënten met een depressieve stoornis mee en 336 volwassenen zonder stoornis. De depressieve patiënten kregen willekeurig een van drie veelgebruikte antidepressiva voorgeschreven. De onderzoekers hebben bij de deelnemers de hersenactiviteit gemeten. Wanneer gekeken werd naar verschillen in hersenactiviteit tussen depressieve patiënten en gezonde deelnemers, werden slechts kleine verschillen gevonden die niet geschikt zijn voor diagnostische doeleinden. Echter, de meeste analyses wijzen op kwalitatieve verschillen in hersenactiveringspatronen voor mannen en vrouwen met een depressieve stoornis. De mannen met een depressie hadden een verlaagde 'alfa' hersenactiviteit aan de achterkant van het brein, en de vrouwen een toegenomen 'alfa' hersenactiviteit aan de voorkant van het brein.

Deze studie demonstreert dat het gebruik van een enkele biomarker - namelijk frontale alfa asymmetrie - de behandeluitkomst kon voorspellen van vrouwen op medicijnen escitalopram en sertraline (beiden behorend tot de SSRI's). Deze biomarker maakte geen verschil bij de SNRI venlafaxine-XR en ook niet bij depressieve mannen. Een simulatie toonde aan, dat wanneer deze enkele biomarker gebruikt werd om patiënten op basis van hun individuele hersenactiviteit een SSRI of een SNRI voor te schrijven, de remissiepercentages toenamen van 46 procent naar 60 procent. Dit is een effectieve verbetering van 30 procent. 

© Nationale Zorggids