Normal_download
Het geluid van windturbines leidt tot klachten bij omwonenden. Deze klachten kunnen maar ten dele verklaard worden. Het Kennisplatform Windenergie heeft een rapport aan de Tweede Kamer aangeboden waarin op een rij is gezet wat bekend is over geluid van windturbines en het mogelijke effect daarvan op omwonenden. Dit meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 

Bij het plaatsen van windturbines nabij bewoond gebied is geluid één van de belangrijke onderwerpen. Het geluid kan leiden tot klachten bij omwonenden die op grond van onderzoek nog maar ten dele kunnen worden verklaard. Dit blijkt uit het bericht “Geluid van windturbines” van het Kennisplatform Windenergie. 

Het is bekend dat er mensen zijn die hun gezondheidsklachten toeschrijven aan windturbines in hun omgeving. Uit onderzoek bij andere geluidbronnen, blijkt dat chronische hinder of het gevoel dat de kwaliteit van de leefomgeving afneemt, een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid en het welbevinden. Het is duidelijk dat het geluid van windturbines eerder als hinderlijk wordt ervaren dan geluid van verkeer of industrie. Het kan niet worden uitgesloten dat het geluid van windturbines tot slaapverstoring leidt. Andere gezondheidseffecten zoals vermoeidheid, hoge bloeddruk of het windturbinesyndroom zijn nog niet wetenschappelijk aangetoond. Het windturbinesydroom uit zich onder meer in symptomen als nachtmerries, paniekaanvallen, concentratieproblemen, migraine en oorsuizingen. 

© Nationale Zorggids