Normal_normal_eenzaam_depressie_ggz_pychiatrie

De producent van het antidepressivum paroxetine heeft jarenlang belangrijke informatie verzwegen. In 2001 wist de producent al dat het middel niet werkt bij ernstig depressieve pubers en dat het kan aanzetten tot zelfmoord bij jongeren, maar informatie daarover werd niet gegeven. Dat meldt de Volkskrant.

Het gaat om het antidepressivum dat bekend staat onder de naam Seroxat en het is het meest voorgeschreven middel tegen depressie bij Nederlandse jongeren. Ongeveer 40.000 jongeren hadden vorig jaar te maken met een depressie en van hen kreeg er 32.000 paroxetine voorgeschreven.

In 2001 werd het middel op basis van Studie 329 veilig verklaard. De studie is onlangs opnieuw geanalyseerd en de resultaten daarvan zijn gepubliceerd in het gezaghebbende British Medical Journal (BMJ). Daarin werd geconcludeerd dat het middel niet werkt bij ernstig depressieve jongeren. Daarnaast deden elf van de negentig jongeren die het middel kregen een zelfmoordpoging of een poging zichzelf te verwonden. In een placebo-groep was dat er maar één.

De studie 329, die is betaald door de producent, lag direct al onder vuur. Psychiaters zagen al snel suïcidale gedragingen en van de geneesmiddelenwet in de VS moest de bijsluiter anders. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft artsen gewaarschuwd over een grotere de kans op suïcide bij Nederlandse jongeren als het middel wordt gebruikt.

© Nationale Zorggids