Normal_helix_genetica_dna

Depressies ontstaan door een combinatie van verschillende factoren in opvoeding, karakter en leefstijl en door ervaringen en genen. Erfelijkheid als oorzaak wordt vaak overschat. Dit meldt de Stichting Erfocentrum, het Nationaal informatiecentrum over erfelijkheid, naar aanleiding van berichtgeving over de oorzaken van depressies. Mensen spreken wel van een 'depressie-gen' of een 'suïcide-gen'. Dit gen bestaat niet. 

Onderzoekers hebben nooit een genetische afwijking aangetroffen als rechtstreekse oorzaak van depressies. Dat is vrijwel nooit het geval bij psychische aandoeningen, zo benadrukt het Erfocentrum. 
 
Wel zijn er vele variaties in meer dan 100 genen die met elkaar enige invloed kunnen hebben op het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen. Ze kunnen iemand kwetsbaarder maken voor een depressie. Dan is nog niet gezegd dat iemand ook daadwerkelijk een depressie krijgt. Uit (tweelingen-)onderzoek blijkt dat bij depressies slechts voor 37 procent erfelijke factoren meespelen. Omgevingsfactoren hebben bijna twee keer zoveel invloed. 
 
"Wij vinden het belangrijk dat mensen zich realiseren dat genen niet altijd alles bepalend zijn. Je leefomstandigheden, wat je meemaakt, je gedrag en je gewoonten zijn óók van invloed zijn op je gezondheid," aldus Klaas Dolsma, directeur Erfocentrum.
 
© Nationale Zorggids