Logo_reitsma___van_wieren

Online behandeling en e-health hebben de toekomst. Reitsma en Van Wieren, gespecialiseerd in pijn, speelt hierop in met de online behandeling Grip op Pijn.
   
Grip op Pijn is een online behandeling voor mensen die langer dan 3 maanden pijn hebben. “Onder deskundige begeleiding van de pijnpsycholoog kan de cliënt op zijn eigen tijd en in zijn eigen tempo het behandelprogramma doorlopen. Daarbij geeft de pijnpsycholoog feedback op de opdrachten uitgewisseld via beveiligd berichtenverkeer.” 

Bijna 20% van de Nederlanders heeft langer dan 3 tot 6 maanden pijnklachten. Chronische pijn is het resultaat van een ingewikkeld samenspel tussen biologische, psychologische en sociale factoren. Pijn is een forse stressor in het leven. Meer dan 20% van de patiënten ontwikkelt een depressie als gevolg van de pijn, 50% is voortdurend vermoeid. Ongeveer 65%  heeft zijn baan verloren, werkt minder uren of doet andere taken door de pijn. De levenskwaliteit van mensen met chronische pijn is zeer laag vergeleken mensen met andere chronische aandoeningen. Daarmee is chronische pijn een enorm maatschappelijk probleem.

De cognitief-gedragstherapeutische behandeling Grip op Pijn sluit aan bij de huidige stand van de wetenschap en stimuleert het zelfmanagement van de cliënt. “Wij zien het als een veelbelovende methode om grip te krijgen op een leven met pijn”. Sinds jaren is Reitsma & Van Wieren gespecialiseerd in behandeling van mensen met langdurige pijnklachten. Uniek in de pijnbehandelingen zijn de pijneducatie ‘hoe werkt pijn’ en de multidisciplinaire samenwerking met huisartsen, specialisten en (fysio-)therapeuten.”

Voordat de online behandeling van start gaat, vinden er twee persoonlijke gesprekken plaats met de pijnpsycholoog. Daarna kan men thuis aan de slag. Het programma biedt een scala aan informatie over pijn. Door middel van adviezen,  opdrachten en feedback van een deskundige Gezondheidszorg-psycholoog krijgt de cliënt steeds meer grip op zijn leven met pijn. Dit heeft tot gevolg dat de pijn als minder belemmerend wordt ervaren. Ervaring van een cliënt: “De pijn is er nog, maar ik heb er veel minder last van. Ik begrijp nu hoe pijn werkt en weet beter hoe ik mijn leven kan leiden met pijn, ik heb de regie weer terug!”

Klik hier voor meer informatie.

(Dit is een advertorial)