Normal_digitaal_toetsenbord_detail

Binnenkort start de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met een pilot waarmee meldingen die vallen binnen de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) digitaal kunnen worden ingediend. De bestaande wettelijk vastgestelde formulieren voor ‘dwang’ en ‘middelen en maatregelen’ en andere meldingen in het kader Wet Bopz zijn gedigitaliseerd. Dit meldt de IGZ. 

In het najaar gaat de pilot van start met ongeveer 12 instellingen. De uitkomsten hiervan gebruikt de IGZ voor verbeteringen in de werkwijze. Uiterlijk januari 2016 zullen de digitale formulieren voor alle instellingen, rechtbanken en onafhankelijke klachtencommissies beschikbaar zijn. 
 
In het digitale formulier wordt de gebruiker alleen om de benodigde en wettelijk verplichte informatie en het vestigingsnummer gevraagd. Dit laatste zodat de IGZ vast kan stellen welke instelling de melding verricht en om te voorkomen dat er verwisseling plaatsvindt. De informatiesystemen van de IGZ zijn geschikt voor verwerking van privacy gevoelige informatie tot en met risicoklasse 2 (grote hoeveelheden zeer persoonlijke informatie). 
 
Met de digitalisering van het formulier vervalt voor de geneesheer-directeur ook de mogelijkheid om het formulier fysiek te ondertekenen. De geneesheer-directeur is en blijft inhoudelijk verantwoordelijk voor het doen van de melding, maar kan binnen de instelling een of meerdere medewerkers machtigen om namens hem of haar de melding digitaal te doen. Uit de machtiging blijkt waarvoor de medewerker precies gemachtigd is.
 
© Nationale Zorggids