Normal_pingpong_balletje_adhd

Vanaf 2016 wordt zorg aan kinderen met ADHD niet altijd meer vergoed. De reden hiervoor is dat veel gemeenten nog geen contract hebben afgesloten met de ziekenhuizen. Landelijke oudervereniging Balans waarschuwt ouders zich hierover goed te laten informeren. Dit meldt Balans Digitaal. 

Omdat veel gemeenten geen contract hebben afgesloten met ziekenhuizen, worden veel ouders nu door de kinderartsen doorverwezen naar GGZ-instellingen. Zo willen de artsen voorkomen dat de kosten voor het gezin te veel oplopen. De wachttijden in de GGZ nemen hierdoor toe en veel kinderen kunnen daarom geen hulp meer krijgen. Daarbij komt dat kinderen nu worden gedwongen om afscheid te nemen van hun behandelend arts, waarmee ze vaak een vertrouwensband hebben opgebouwd.

Met de intreding van de Jeugdwet dit jaar is de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar via de gemeente geregeld in plaats van via de Zorgverzekeringswet. Voor kinderen die al onder behandeling waren bij een kinderarts, was 2015 een overgangsjaar en mocht de behandeling dit jaar nog worden voortgezet. In 2016 is deze overgangsregeling voorbij. Balans adviseert ouders van kinderen met ADHD die momenteel onder behandeling zijn bij een kinderarts contact op te nemen met hun gemeente en zich goed te laten informeren over de vergoeding van deze behandeling in 2016.

©Nationale Zorggids