Normal_werk__2__rekenen_factuur_rekening_economie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verruimt de regelgeving rondom bepaalde vergoedingen, mits zorgverzekeraars een ggz-aanbieders toezeggen onderling afspraken te maken om jaarrekeningen af te sluiten. Vorige maand kwamen ggz-aanbieders samen met verzekeraars en de NZa bijeen om te werken aan een oplossing voor de discussie over de jaarrekeningen in de ggz. De discussie over de jaarrekeningen loopt inmiddels al jaren. Dit meldt Skipr. 

De NZa gaat op twee vlakken de regels verruimen. De 'directe tijd hoofdbehandelaar' en het gebruik van de 'zware' verblijfsdagen zorgen voor grote financiële problemen bij veel ggz-instellingen. In 2013 voerde de NZa de regel in dat de hoofdbehandelaar bij een zorginstelling alle cliënten moest zien. Deze regel kwam voor veel instellingen te laat en ze hadden daardoor geen tijd om zich aan te passen. De NZa wijzigt de regel nu zodat een in 2013 geopende Diagnose Behandel Combinatie, zonder dat de hoofdbehandelaar de cliënt heeft gezien, in rekening kan worden gebracht en vergoed. Dit kan alleen als de zorgaanbieder en zorgverzekeraar dat zijn overeengekomen.

Ook ruziën aanbieders en verzekeraars al tijden over het gebruik van de 'zware' verblijfsdagen E, F en G. Deze codering mag gedeclareerd worden als de patiënt tijdens de gehele behandeling in de kliniek verbleef. Met name binnen de jeugd-ggz zorgde dit voor problemen, want in deze instellingen mogen jongeren in het weekend naar huis. Dat is een onderdeel van de behandeling. Voor het probleem verblijfsdagen is nog geen oplossing gevonden. Hierover gaan de NZa, ggz-aanbieders en verzekeraars met elkaar in gesprek. De NZa heeft de prestatiebeschrijving voor 2013 al aangepast. “Hiermee maken we duidelijk dat afwezigheid van de patiënt op zichzelf nog niet leidt tot een lagere categorie verblijfsdagen. Dit gebeurt door het toevoegen van het woordje 'doorgaans' in de regelgeving”, zegt een woordvoerder van de NZa.

Een tiental ggz-instellingen hebben de jaarrekening van 2014 nog niet goedgekeurd gekregen door de lopende discussie. Zorgverzekeraars vinden dat zorginstellingen te ondoorzichtig zijn en de instellingen vinden op hun beurt dat verzekeraars de regels van de NZa te streng interpreteren. De NZa hoopt dat de ggz-aanbieders en de verzekeraars samen tot een oplossing komen om de openstaande jaarrekeningen te kunnen afsluiten. 

©Nationale Zorggids