Normal_psyche__gedachten__psychiatrie__psychologie__hersenen

Migranten, met name jonge Marokkaanse mannen, lopen een hoger risico op een psychose. Het risico bij deze mannen is vijf keer zo hoog als bij Marokkaanse vrouwen en komt met name voor bij de tweede generatie migranten, blijkt uit het proefschrift van psycholoog Els van der Ven van de Universiteit Maastricht. Dat meldt NU.nl.

De hoofdreden van dit verhoogde risico is de sociale uitsluiting die de mannen ervaren. “Het chronische gevoel een buitenstaander te zijn kan op den duur een pathologisch effect hebben. Dat zie je ook bij kinderen die gepest worden. Ze trekken zich terug omdat de wereld geen veilige plek is. Ze vereenzamen en worden steeds achterdochtiger. Dat is het meest waarschijnlijke mechanisme”, schrijft Van der Ven.

De psycholoog vindt het echter lastig te verklaren waarom dit specifiek bij Marokkaanse mannen gebeurt. Ze vermoedt dat het te maken heeft met hun sociale status thuis en in hun omgeving. De jongens krijgen met hoge verwachtingen te maken en wanneer zij zich niet succesvol genoeg voelen, leidt dat ertoe dat zij zich uitgesloten voelen. Daar bovenop controleren de ouders te weinig, worden ze gediscrimineerd en voelen ze zich niet alleen in hun tweede land niet thuis, maar ze distantiëren zich ook van hun eigen gemeenschap.

Een psychose komt vaker voor dan men denkt, zegt Van der Ven. “Het begint met gevoelens van achterdocht, iets zien wat er niet blijkt te zijn of het idee dat iemand een speciale kracht bezit. Pathologisch wordt het pas als zulke ervaringen iemands leven gaan ontwrichten.”

©Nationale Zorggids