Normal_zwerver2

Woensdag 13 juli vergadert de Amsterdamse gemeenteraad over het voorzetten van de 24-uurs opvang van ongedocumenteerden. Amsterdam wil de opvang beëindigen voor mensen die hiervan al een jaar gebruik maken. Het gaat om zeer kwetsbare mensen met medische of psychische problemen die volgens de GGD 24-uurs opvang nodig hebben. Amsterdam verwijst voor opvang door naar de centrale opvanglocatie in Ter Apel. Dat meldt het College voor de Rechten van de Mens. 

Volgens de hoogste bestuursrechters is hiermee een sluitend systeem van opvang gecreëerd. In de praktijk blijkt echter dat er geen sluitend systeem is. Dit betekent dat zeer kwetsbare mensen op straat dreigen te komen. Daarom is er volgens het College voor de Rechten van de Mens direct actie nodig van de overheid, zowel op centraal als gemeentelijk niveau.

Nadat de gemeente Amsterdam de opvang voor een aantal ongedocumenteerden met 24-uurs opvang sloot, kregen zij geen alternatief onderdak. Het College bestudeerde een aantal van deze weigeringen en sprak hierover met de Dienst Terugkeer en Vertrek. Conclusie: Ter Apel stelt naast meewerken aan vertrek ook als voorwaarde dat iemand binnen 12 weken daadwerkelijk uitgezet moet kunnen worden. Door deze eisen valt er een zeer kwetsbare groep tussen wal en schip en krijgt dus geen opvang. Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare personen met psychiatrische problematiek of een posttraumatische stresstoornis waarvan de behandeling nog loopt.

Het College onderschrijft dat een effectief terugkeerbeleid noodzakelijk is. Maar mensenrechten verplichten een overheid ook om te zorgen voor kwetsbare mensen die niet zelf kunnen voorzien in hun basale levensbehoeften.

Staatssecretaris Dijkhoff en gemeentes onderhandelen al enige tijd over een bestuursakkoord Bed, Bad en Brood. Het College doet een dringend beroep op de centrale en lokale overheid om ervoor te zorgen dat ongedocumenteerden, niet op straat komen te staan. 

Door: Redactie Nationale Zorggids