Normal_mishandeling_kind_verdriet_angst

De richtlijn Angst voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) staat per 3 augustus online. Deze is bedoeld voor JGZ-professionals zodat zij samen met de betrokken jongere en (eventueel) ouders de juiste beslissingen kunnen nemen. Professionals moeten het onderscheid kunnen maken tussen normale angst bij jongeren, problematische angst of een angststoornis. Want zij spelen een belangrijke rol in de toeleiding naar de juiste zorg. Dat meldt het Trimbos. 

Angst is een basis-emotie die niet altijd als psychisch probleem gezien hoeft te worden. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen normale angst en een echte angststoornis, één van de meest voorkomende psychische problemen onder jongeren. Ongeveer 2,5 procent van kinderen tussen de 2 en 3 jaar oud kampt met een angststoornis. Bij jongeren tussen de 18 en 24 jaar is dat percentage aanzienlijk hoger, namelijk 12 procent. “Doel van de richtlijn is het ondersteunen van het handelen van de JGZ-professional bij voorlichting, preventie, signalering, ondersteuning en indien nodig toeleiden naar andere zorg bij angst”, zo staat het in de richtlijn.

De richtlijn is ontwikkeld door een werkgroep bestaande uit leden van onder andere ActiZ, Trimbos, GGD Nederland, V&VN, Het Nederlands Instituut van Psychologen en het Nederlands Jeugdinstituut.

Door: Redactie Nationale Zorggids