Normal_slaap_slapen_ogen_dicht_vrouw_depressie

Eind september start het ministerie van Volksgezondheid met een brede publiekscampagne over depressie. Het doel is het verlagen van de drempel om over depressie te praten. De meerjarige campagne moet de verschillende doelgroepen aanzetten tot actie. Dat melden Psynip en het ministerie van Volksgezondheid. 

Er heerst nog steeds een taboe op het onderwerp depressie. Mensen weten er niet veel van en vinden het lastig om erop te reageren. Ook weten mensen niet hoe iemand met een depressie geholpen of ondersteund kan worden. Een persoon met een depressie vindt het aan de andere kant vaak lastig om over het probleem te praten wegens schaamgevoelens, een gevoel van onbegrip of door discriminatie.

Het helpt als iemand meer weet over het ziektebeeld van een depressie. Het oordeel wordt minder hard, het is gemakkelijker om erover te praten. Uiteindelijk zou hulp vragen ook gemakkelijker moeten worden. Dit draagt bij aan vroegsignalering, effectieve behandeling en meer acceptatie.

Het ministerie start met een massamediale bewustwordingscampagne die zich richt op het algemeen publiek. Deze campagne moet het onderwerp op de agenda zetten, kennis vergroten en het taboe doorbroken. Onder andere op social media en op televisie wordt de ernst van een depressie benadrukt. Hierbij hoort ook  een website waarop mensen terecht kunnen voor meer informatie en voor advies en hulp. In het eerste jaar wordt ook aandacht besteed aan twee specifieke doelgroepen, namelijk jonge vrouwen tussen de 18 en 35 jaar en jongeren tussen de 13 en 18 jaar.

Tevens start het ministerie samen met betrokken partijen een meerjarenprogramma depressiepreventie. Dit meerjarenprogramma heeft als doel het aantal nieuwe depressiegevallen en de impact van een depressie voor 2030 met een derde te laten afnemen. Hoe hier invulling aan wordt gegeven is nog onbekend.

Zo’n 20 procent van de volwassenen in Nederland krijgt ooit te maken met een depressie. Van de kinderen met depressieve ouders krijgt ongeveer 40 procent ook een depressie voor het achttiende levensjaar. 

Door: Redactie Nationale Zorggids