Normal_muis_internet_computer

Ziekgemelde werknemers met een psychische stoornis, zoals depressie, angst of somatisatie (lichamelijk onverklaarde klachten) hervatten hun werk sneller dankzij een webmodule dan werknemers die een standaard verzuimbegeleiding ontvangen. Verder hebben ze na negen maanden minder psychische klachten. Dat blijkt uit onderzoek van Daniëlle Volker van Tilburg University, zo meldt de universiteit. 

Psychische stoornissen komen veel voor onder werknemers en leiden vaak tot langdurig ziekteverzuim. Dit verzuim leidt tot hoge kosten voor de samenleving en negatieve consequenties voor de kwaliteit van leven bij de persoon zelf. Uit de vakliteratuur is bekend dat werken positieve effecten heeft voor de mentale gezondheid. Daarom is het van belang niet alleen te focussen op het verminderen van symptomen maar juist ook op terugkeer naar werk. Daniëlle Volker onderzocht het effect van een door haarzelf ontwikkelde eHealth module, gericht op terugkeer naar werk voor verzuimende werknemers met psychische klachten.

De interventie die Volker ontwikkelde bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een internetcursus Return@Work, gebaseerd op principes uit psychologische behandelingen, zoals cognitieve gedragstherapie en problem solving treatment. Het tweede deel is beslisondersteuning via e-mail voor de bedrijfsarts: deze krijgt informatie uit de eHealth module over de vooruitgang van de werknemer en advies over behandeling en verwijzing. Daarnaast heeft de bedrijfsarts de mogelijkheid om een psychiater te consulteren.
 
Deelnemers aan het onderzoek (220, waarvan 131 via ECO en 89 als controlegroep) hadden een ziekteverzuim van tussen de 4 en 26 weken en werden 1 jaar gevolgd. Na een jaar bleek 88 procent van de werknemers in de ECO-groep het werk geheel of gedeeltelijk te hebben hervat. In de controlegroep was dat 84 procent. De duur tot eerste werkhervatting was 50 dagen in de ECO-groep tegenover 77 dagen in de controlegroep. Daarnaast had 68 procent van de ECO-groep het werk volledig hervat tegenover 61 procent in de controlegroep (verschil niet significant). De duur tot volledige werkhervatting was 131 dagen in de ECO-groep tegenover 178 dagen in de controlegroep (wel significant). Na 9 maanden waren er ook significant meer werknemers uit de ECO-groep hersteld van psychische klachten (56 procent) dan in de controlegroep (37 procent).

Door: Redactie Nationale Zorggids