Normal_school_klas_les

Het aanbod van reguliere kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen sluit vaak niet goed aan op de behoeften van kinderen met een ernstige of complexe psychiatrische stoornis. Ze hebben problemen  om goed te functioneren, waardoor de ontwikkeling stil komt te staan. Daarom heeft Karakter Universitair Centrum speciaal voor deze kinderen een alternatief aanbod genaamd KIKK ontwikkeld. Begeleiders, leerkrachten en ouders van kinderen met een psychiatrische stoornis krijgen behandeling in de klas aangeboden. Dat meldt Vakblad Vroeg.

Het aanbod richt zich op kinderen tot zes jaar die kampen met een ernstige of complexe kinderpsychiatrische stoornis. Ze dreigen op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of in de eerste twee jaren van de basisschool stil te staan qua ontwikkeling. Het doel is de ontwikkeling van het kind zo te stimuleren dat hij toch de mogelijkheid krijgt om zich zo goed mogelijk verder te ontwikkelen.

Het KIKK-traject start met een intakegesprek waarbij een KIKK-behandelaar samen met de ouders, een intern begeleider en een leerkracht of pedagogisch medewerker de hulpvragen bespreekt. Ook wordt meteen een voorlopig behandelplan opgesteld. Vervolgens start de behandeling met twee observaties. Na deze twee observaties krijgt het behandelplan een definitief karakter. Hierna volgen acht behandelcontactmomenten, en een evaluatie met alle betrokken partijen en de KIKK-behandelaar. Gedurende de behandeling is er geregeld contact met de kinder- of jeugdpsychiater van het betreffende kind. Op dit moment is de behandeling alleen beschikbaar in Nijmegen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids