Normal_normal_verward

Uit onderzoek van Hogeschool NHL in Leeuwarden blijkt dat steeds meer Friese jongeren verward gedrag vertonen. Meldingen over verwarde personen bij de politie betreffen steeds vaker jongeren met psychiatrische problemen. De burgemeester van Leeuwarden vindt daarom dat zorginstellingen meer moeten samenwerken om de zorg aan verwarde mensen adequaat uit te voeren. Dat meldt Trouw.

Hoewel slechts één op de vijf meldingen gaat om een persoon met een daadwerkelijk psychiatrische probleem, ziet lector Nynke Boonstra van Hogeschool NHL dat het binnen deze groep steeds vaker gaat om jongeren. Vooral jongeren die bijna of net achttien zijn, lijken in de problemen te komen.

“Jongeren van die leeftijd zijn niet volwassen, en kunnen niet, na één verjaardag, ineens goede beslissingen nemen over hun leven. Als ze zelf niet geloven dat ze zorg nodig hebben, blijven ze lekker weg”, aldus Boonstra.

Op landelijk niveau komen er tot nu toe geen signalen binnen van verwarde jongeren, zegt Onno Hoes, voorzitter van het schakelteam verwarde personen. Hij ziet wel dat zorginstellingen beter moeten samenwerken. Juist in dit soort situaties is informatiedeling noodzakelijk.

Ook de burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone ziet dat. Te veel mensen vallen op dit moment tussen wal in schip. “Iemand die niet in het hokje van de ggz past en bijvoorbeeld een niet-evident blijvende stoornis heeft, wordt losgelaten”, zegt Crone. Ondanks dat gemeenten (en deels de geestelijke gezondheidszorg) geld krijgen voor goede zorg, heeft Friesland onvoldoende mogelijkheden voor passende zorg aan verwarde personen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids