Normal_voetbal__bal__sportschoenen__sport

Sportkoepel NOC*NSF moet een actieve rol gaan spelen bij het begeleiden van slachtoffers van seksueel misbruik binnen de sportwereld. Daarvoor pleit Iva Bicanic, klinisch psycholoog en hoofd van het Landelijk Psychotraumacentrum van het UMC Utrecht. Volgens haar is het belangrijk dat er meer wordt gedaan dan luisteren en mediation bieden, zoals de katholieke kerk deed toen groots misbruik aan het licht kwam. Dat meldt Volkskrant. 

Seksueel misbruik bij de sportclub komt regelmatig voor, maar toch kiezen veel slachtoffers er voor om nooit naar buiten te treden. Dit heeft te maken met schaamte, maar ook het blindelingse vertrouwen van ouders in de jeugdtrainer van hun kind. Coaches en jeugdtrainers bouwen jarenlang een intensieve relatie op. Het komt regelmatig voor dat slachtoffers ten onrechte denken zelf een rol te hebben gespeeld in het misbruik.

Volgens Bicanic is het dan ook zaak om de slachtoffers niet alleen op te roepen om zich te melden, maar om hen ook traumabehandeling aan te bieden. NOC*NSF zegt in de Volkskrant deze begeleiding ook te gaan bieden. “Het is niet zo dat wij zullen zeggen: bedankt voor uw melding, ga maar naar de huisarts”, zegt een woordvoerder van de sportkoepel. NOC*NSF kondigde recentelijk aan onderzoek te gaan doen naar misbruik in de sport.

De Vereniging EMDR Nederland heeft middels een brief aangeboden om de slachtoffers te helpen aan traumabehandeling. De vereniging is één van de grotere psychotherapieverenigingen, waarbij zo’n 4.000 psychologen en psychiaters zijn aangesloten. Zij zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een trauma.

Door: Redactie Nationale Zorggids