Logo_ministerie-van-veiligheid-en-justitie-inspectie

De Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) heeft onderzoek gedaan naar mogelijke misstanden bij de psychiatrische kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven. Tussentijds bleek al dat het werk- en leefklimaat onvoldoende veilig was en dat er directe verbetermaatregelen nodig waren. Het definitieve rapport over De Woenselse Poort werd gisteren aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie aangeboden. Dit meldt Inspectie VenJ.

In haar onderzoek komt de Inspectie tot de conclusie dat een derde van de cliënten in De Woenselse Poort softdrugs gebruikt, agressie en intimidatie relatief vaak voorkomt en er liefdesrelaties zijn tussen cliënten. De Inspectie oordeelt dat De Woenselse Poort onvoldoende toezicht heeft op haar cliënten als gevolg van tekortkomingen op het gebied van de kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting, de managementstructuur en de cultuur.

Om de leef- en werkklimaat binnen de kliniek te verbeteren doet de Inspectie VenJ een aantal aanbevelingen. Zo moet de inzetbaarheid van deskundigen en ervaren personeel op peil gebracht worden. Er moet een transparante communicatiecultuur gerealiseerd worden en er moet aandacht, sturing en ondersteuning komen voor de medewerkers. Het gaat dan met name om richting geven aan de teamprocessen, zoals drugsbestrijding.

In 2017 voert de Inspectie VenJ in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een vervolgonderzoek uit. Het rapport ‘De Woenselse Poort - Incidentonderzoek’ en het plan van aanpak van De Woenselse Poort zijn daarvoor de leidraad.

Door: Redactie Nationale Zorggids